Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Silje

Origin
scandinavian
Origin name
from lat caecus ’blind’ (perhaps ’blind’ of fault by others, willing to forgive?)

"blind" av latin 'caesus' - har vært forstått som 'blind for det onde, en som vil gjøre bare det gode

Who's got this name?

NO
singer
born 1966