Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Sicilia

Origin
italian
Origin name
lat caecus ’blind’ (perhaps ’blind’ of fault by others, willing to forgive?)
or 'leading the blind, guiding the blind ones - other suggestions are irish 'divine place' 'heavenly' and gaelic 'smart and wise'

"blind" av latin 'caesus' - har vært forstått som 'blind for det onde, en som vil gjøre bare det gode

Cæcilia, kirkemusikkens skytshelgen, martyr i år 230