Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Haldis

Origin
norse
Origin name
’mistress of the house’ or ’help from the Norns’

steinhelle eller skråning, eller skytsånd + norne, som også er enslags skytsånd - har også vært oversatt 'husets kvinne'