Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Christian

Origin
greek
Origin name
a christian, from the greek word 'christos': anointed, from a seremony where the new king was anointed, like David in 1.Samuel ch.18. Then Jesus was called 'Christ' (the King)

kristen, fra christos, titelen brukt på Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , og 'de kristne' ble etterhvert betegnelsen på Jesu etterfølgere, jfr Apostelgjerningene 11,26

Who's got this name?

US
Nobel laureate
1916-1995
GB
actor/actress
born 1974
GB
Nobel laureate
born 1917
NO
singer
born 1977
NO
painter
1852-1925
NO
Nobel laureate
1869-1938
NO
politician
1857-1925
DE
inventor
1878-1936
NO
painter
1856-1941
NO
painter
1854-1924
US
actor/actress
born 1969
DK
royal
1870-1947
FR
director
1904-1994
DK
litterature
1805-1875