Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Alet

Origin
greek
Origin name
the truth

:enten fra gresk 'sannhet (aletheia) eller fra latin 'liten fugl', eller av Alette-Adelheid: edel og lys, eller av Alis: edel, opphøyd - mange muligheter med et slikt forkortet navn, norske etternavn har de iallfall alle sammen..