Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Cesar

Origin
latin
Origin name
like Caesar: long haired
av cæsar, langhåret, som ble til titelen keiser

Who's got this name?

AR
Nobel laureate
1927-2002
PH
director
born 1962