Names A-Z - names, meanings and origins
28026 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Ergaalem

Origin
ethiophian
Origin name
Eritrea bane ' delightful'

Eritreisk navn, 'vakker, kjekk'