Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Brigida

Origin
keltic
Origin name
the orig meaning was perhaps 'elevated, exalted', or 'strong' - later on is the common meaning 'bright, shining'
+ Saint Brigid of Kildare 451-525 was an Irish Christian nun, abbess, and founder of several convents venerated as saint. She is considered one of Ireland's patron saints along with Saint Patrick and Columba.

opphøyet, lovprist, opphavet til de senere Birgitta-navnene, da brukt i betydningen 'strålende'

Brigida var en irsk abbedisse, lysets og poesiens helgen, elsket av folket, minnes 23.juli, hun døde 523, opphav til en lang rekke både kvinne- og mannsnavn