Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Benjamin

This is one of your favorites
Origin
hebrew
Origin name
lucky son, my best son, from a word 'son of my right hand', Jacob in Genesis 35;18 gave his youngest son this name instead of Benoni: son of pain
lykkens sønn, min beste sønn, - egentlig 'høyre hånds sønn' (nesten 30 i Norge har det som etternavn)

Yngste sønn av Jakob, 1.Mos 35,18, het først Benoni, 'smertens sønn' . Den yngste i en famile kalles gjerne 'Benjamin

Who's got this name?

US
actor/actress
born 1963
US
inventor
1821-1897
DK
director
1879-1959
GB
TV celebrity
born 1982
US
inventor
1706-1790
US
politician
1833-1901
US
actor/actress
born 1978
US
actor/actress
1910-1986
GB
football-soccer
born 1864