Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
irish
finnish-sami

Tip a friend

Bastine
glorified

kortform av Sebastian, fra gresk 'høyt verdsatt, høyt æret'
To email*
From email*