Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Aksel

Origin
scandinavian
Origin name
from hebr Absalon: father of peace, could also be from norse Askjell: god+helmet, 'protected by the gods' (turk Aksel means 'clear water')

fredens far, av Absalon, eller norrøn av Askjell, gud-hjelm el. Offerkjele, noe økende bruk

Aksel Sandemose, Jantelovens far død 1965
Aksel Schiøtz, 1906—75 dansk tenor
Aksel Hennie, f. 1975, skuespiller og reg. Teatret Vårt

Who's got this name?

NO
actor/actress
born 1975
NO
winter sport
born 1982
DK
author
1899-1965